טלפונים

הנהלת קרן ידע                               03-6397151
פקס' קרן ידע /העמותה                   03-6870178
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי     03-6870564
אגודת בית ההנדסאי                       03-7653100
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים       03-6537182
הסתדרות ההנדסאים                     03-6921407
מועדון הוט                                     03-6875727
הסתדרות ההנדסאים מחוז ת"א         03-6921801
הסתדרות ההנדסאים מחוז ב"ש         08-6463074
הסתדרות ההנדסאים מחוז י"ם         02-6233842
הסתדרות ההנדסאים מחוז חיפה       04-8610129
הסתדרות ההנדסאים מחוז אשקלון     08-8572292